KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BIM ĐƯỢC BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO.

BIM là một xu hướng tất yếu trong sự phát triển của ngành xây dựng. Hiện nay, những lợi ích của việc ứng dụng BIM trong dự án đã được công nhận rộng khắp. Tuy nhiên, nhiều tổ chức cũng như cá nhân đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai BIM vào công việc thực tế. Một trong những đắn đo phổ biến là tôi nên bắt đầu từ đâu và cần làm gì để thực thi BIM trong dự án hoặc trong doanh nghiệp. Luôn có nhiều hơn một cách để giải quyết một vấn đề, ứng dụng BIM cũng như vậy. Sẽ có nhiều phương pháp triển khai BIM cho các đối tượng khác nhau trong nhiều loại hình dự án khác nhau. Hiểu rõ các phương pháp này sẽ giúp những nhà quản lý BIM có được những lựa chọn phù hợp để áp dụng cho dự án/doanh nghiệp của họ. Với tiêu chí như vậy, bài viết này nhằm mục đích chia sẻ thêm một quan điểm về cách tiếp cận để áp dụng BIM theo kinh nghiệm của người viết, đặc biệt cho những người mới bắt đầu.

Công trình là một thực thể phức tạp được tạo ra nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng của con người. Quá trình tạo ra một công trình được tổ chức thành một dự án xây dựng với sự tham gia và đóng góp của rất nhiều cá nhân, tổ chức, làm việc dưới sự quản lý của chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư theo một hình thức phối hợp nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta dễ dàng nhận ra có rất nhiều yếu tố sẽ tác động và ảnh hưởng tới sự thành công của một dự án xây dựng như năng lực/kinh nghiệm của tư vấn thiết kế, ban quan lý, các nhà thầu; hình thức hợp đồng; năng lực tài chính; đặc điểm của công trình, khu đất, v.v. Ứng dụng BIM sẽ đóng góp những giá trị mới cho dự án, cải thiện quá trình thiết kế, thi công, sử dụng từ đó nâng cao chất lượng công trình. Nên BIM được ứng dụng như thế nào (ở mức độ nào và các bước thực hiện ra sao) sẽ phụ thuộc vào những yếu tố như trên. Do đó, sau khi lãnh đạo doanh nghiệp đã quyết định áp dụng BIM vào doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư quyết định thực hiện BIM cho dự án, bước đầu tiên của quá trình triển khai BIM sẽ là tìm hiểu, đánh giá các yếu tố liên quan từ bên ngoài cũng như nội bộ doanh nghiệp nhằm đề xuất một lộ trình, và một kế hoạch triển khai BIM phù hợp nhất.

Một số yếu tố bên ngoài được đánh giá sẽ được cung cấp dưới dạng các câu hỏi khảo sát như sau:

Kinh nghiệm triển khai BIM của các bên (chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu,…) – Một sô thông tin như số lượng dự án đã triển khai BIM, quy mô diện tích từng dự án, phạm vi triển khai BIM là gì, thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng, v.v.

Nguồn lực để triển khai BIM của các bên – Số lượng nhân sự kỹ thuật trong doanh nghiệp và trong nhóm BIM, kinh nghiệm tổng hợp của các nhân sự này, vai trò của từng nhân sự BIM. Quy trình, tiêu chuẩn BIM nào đang được sử dụng. Các phần mềm đang được sử dụng hiện tại, các chứng chỉ, chứng nhận về phần mềm đã đạt được. Số lượng phần cứng, hệ thống máy chủ, v.v. Các ứng dụng BIM có thể thực hiện được. Các khóa học về BIM đã tham gia, các tiêu chuẩn BIM đang được áp dụng trong các dự án của doanh nghiệp hiện tại.

Năng lực tài chính của các bên (Doanh thu trong một số năm, tổng giá trị hợp đồng BIM, v.v.)

Các câu hỏi dưới dạng khảo sát này thường được thực hiện bởi chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư hoặc tổng thầu dành cho các tư vấn hoặc thầu phụ trong dự án. Bước tiếp theo trong quá trình rà soát này có thể là xác nhận lại các thông tin trên thông qua buổi làm việc trực tiếp với các đối tượng được khảo sát tại văn phòng của họ. Năng lực và nguồn lực của các tư vấn và thầu phụ sẽ được xác nhận lại. Các mô hình BIM hoặc sản phẩm BIM của các dự án (nếu đã từng thực hiện) cũng sẽ được trình chiếu và rà soát. Quá trình này nhằm đảm bảo các thông tin được ghi nhận trong bảng khảo sát là đáng tin cậy, hạn chế rủi ro các bên nói quá sự thật, ảnh hưởng xấu tới kết quả của việc triển khai BIM.Thông tin được cung cấp qua bản đánh giá này sẽ là căn cứ cho chủ đầu tư, tổng thầu lựa chọn các tư vấn để tham gia vào quá trình triển khai BIM cũng như lập kế hoạch cho việc triển khai BIM trong dự án.

Đối với các tư vấn cũng như thầu phụ cũng có thể đánh giá khả năng triển khai BIM của họ trong dự án thông qua các yêu cầu thực hiện BIM từ chủ đầu tư và tổng thầu. Chủ đầu tư hoặc tổng thầu các dự án mà họ tham gia có yêu cầu BIM hay không. Nếu có thì có các tài liệu mô tả các yêu cầu hay hướng dẫn triển khai BIM hay chưa. Hãy cẩn thận với những yêu cầu áp dụng BIM bằng miệng!

Khảo sát nội bộ giúp ban lãnh đạo đánh giá mức độ sẵn sàng cho việc áp dụng BIM của nguồn lực hiện tại. Đánh giá nội bộ tập trung vào các yếu tố như:

Đặc điểm các dự án (của doanh nghiệp)

Loại hình và quy mô các dự án của doanh nghiệp ở hiện tại và tương lai sẽ tác động tới quy mô và cách thức triển khai BIM của doanh nghiệp đó.

Nguồn nhân lực

Đội ngũ nhân sự thực hiện BIM có đủ số lượng và chất lượng, nhận thức cũng như đánh giá về BIM của đội ngũ hiện tại, v.v.

Cơ cấu tổ chức và quy trình

Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp hiện tại, quy trình phối hợp giữa các phòng ban ra sao, những khó khăn của quy trình dự án hiện tại là gì, v.v.

Hạ tầng

Hạ tầng bao gồm phần cứng, phần mềm, các chính sách từ ban lãnh đạo doanh nghiệp, văn bản pháp lý như hợp đồng/phụ lục, tiêu chuẩn kỹ thuật, v.v.

Tài chính

Nguồn ngân sách phân bổ hằng năm của doanh nghiệp hoặc ngân sách của dự án cho việc triển khai BIM.

Kết quả đánh giá sơ bộ này sẽ giúp lãnh đạo BIM của doanh nghiệp hiểu rõ về hiện trạng, từ đó hình dung ra tông màu chủ đạo của bức tranh thực hiện BIM cho dự án cũng như giúp họ vạch ra một lộ trình ứng dụng BIM phù hợp cho toàn bộ doanh nghiệp.

Quá trình ứng dụng BIM cho dự án hay cho doanh nghiệp theo quan điểm của tác giả sẽ trải qua ba giai đoạn: đánh giá, xác định chiến lược/lộ trình và triển khai. Bài viết này mô tả giai đoạn đầu tiên – Đánh giá – là tiền đề giúp lãnh đạo BIM trong doanh nghiệp vạch ra lộ trình áp dụng BIM, từ đó quản lý BIM có thể lên kế hoạch triển khai với mục tiêu cụ thể và những ứng dụng BIM khả thi có thể đạt được. Hai giai đoạn tiếp theo của quá trình áp dụng BIM sẽ được trình bày trong các bài viết khác.

Mọi ý kiến đóng góp hay phản biện, xin vui lòng comment bên dưới.

Trang

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *