HỆ SINH THÁI BIM

Bên cạnh quy trình, công nghệ là một phần quan trọng trong hệ thống BIM. Nó giúp hiện thực hóa quy trình BIM, giúp giải quyết các vấn đề hiện tại của quá trình thiết kế hoặc thi công như dựng hình ý tưởng, triển khai bản vẽ chi tiết, quản lý thiết kế, quản […]

Continue Reading

CÁC HÌNH THÁI CỦA VIỆC ỨNG DỤNG BIM

Thời điểm này có lẽ hầu như không có ai đang làm việc trong ngành xây dựng chưa từng nghe nói về BIM. Với sự phát triển với tốc độ chóng mặt của công nghệ máy tính với số lượng ứng dụng phần mềm và phần cứng liên tục ra mắt cũng đã góp phần […]

Continue Reading